04 Tháng 06

VietOCR là một trình nhận dạng ký tự quang học độc lập, giúp xử lý file ảnh và những dữ liệu có sẵn một…

Đọc tiếp
27 Tháng 11

Tài Chính Cá Nhân Dành Cho Người Việt Nam Tác giả:Lâm Minh Chánh SKU: Tài chính…

Đọc tiếp
25 Tháng 09

Cài đặt và sử dụng máy cắt bế/cắt đục decal/logo,...dùng cutting master 4 của hãng graphtech

Đọc tiếp
25 Tháng 07

Bạn có thể chèn các kí tự đặc biệt vào trong Status Facebook, trong văn bản Word nhằm trang trí, tạo tính…

Đọc tiếp
28 Tháng 04

Chia sẻ phần mềm quản lý khách hàng bằng access, excel miễn phí

Đọc tiếp